Poznaj nasze kierunki studiów

„Coaching kariery” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już 6 kwietnia 2021 r. na platformie ClickMeeting rusza szkolenie dla doradcy zawodowego naszej Uczelni pt. „Coaching kariery”, organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Szkolenie to ma na celu przygotować doradcę do profesjonalnego prowadzenia indywidualnych sesji rozwojowych skoncentrowanych na planowaniu kariery. Rozwija ono umiejętność diagnozowania potencjału klienta, budowania strategii i planowania działań. Wspomoże w wypracowaniu scenariuszy sesji coachingowych w zależności od potrzeb rozwojowych klienta i oczekiwanego rezultatu.

Harmonogram szkolenia:

06.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

07.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

13.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

20.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

21.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

27.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

28.04.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

11.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

12.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

13.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

18.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

19.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

25.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

26.05.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

01.06.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

02.06.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

09.06.2021 r. w godz. 8.30-11.30,

10.06.2021 r. w godz. 8.30-10.00.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.