Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór uczestników na szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W związku z organizowanym szkoleniem Fundamenty języka Java, przeprowadziliśmy uzupełniającą rekrutację uczestników projektu, która pozwoliła uzupełnić grupę szkoleniową składającą się ze studentów MUP Oświęcim.

Lista osób jest odpowiednio spseudonimizowana i przedstawia się następująco:

375/2021/UNP

376/2021/UNP


Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki pod numerem telefonu 33 842 98 08 (wew. 158), e-mail: uczelnianapoziomie@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz osobiście pokój 2.18 CP oraz w biurze Doradcy Zawodowego pod numerem telefonu 33 842 98 45 (wew. 144), e-mail: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz w pokoju 2.09.
Każdemu z uczestników został przyporządkowany odpowiedni numer.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.