Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór uczestników na szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W związku z organizowanym szkoleniem Six Sigma edycja 4, przeprowadziliśmy uzupełniającą rekrutację uczestników projektu, która pozwoliła uzupełnić grupę szkoleniową składającą się ze studentów MUP Oświęcim.

Lista osób jest odpowiednio spseudonimizowana i przedstawia się następująco:

380/2021/UNP
381/2021/UNP
382/2021/UNP
383/2021/UNP
384/2021/UNP
385/2021/UNP
386/2021/UNP
387/2021/UNP
388/2021/UNP
389/2021/UNP
390/2021/UNP
391/2021/UNP
392/2021/UNP
393/2021/UNP
394/2021/UNP
395/2021/UNP
396/2021/UNP
397/2021/UNP
398/2021/UNP
399/2021/UNP
400/2021/UNP

401/2021/UNP

402/2021/UNP

403/2021/UNP

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki pod numerem telefonu 33 842 98 08 (wew. 158), e-mail: uczelnianapoziomie@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz osobiście pokój 2.18 CP oraz w biurze Doradcy Zawodowego pod numerem telefonu 33 842 98 45 (wew. 144), e-mail: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz w pokoju 2.09.Każdemu z uczestników został przyporządkowany odpowiedni numer.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.