Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór uczestników na szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W związku z organizowanym kursem „Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym”, przeprowadziliśmy uzupełniającą rekrutację uczestników projektu, która pozwoliła uzupełnić grupę szkoleniową składającą się ze studentów MUP Oświęcim.

Lista osób jest odpowiednio spseudonimizowana i przedstawia się następująco:

341/2021/UNP
342/2021/UNP
343/2021/UNP
344/2021/UNP
345/2021/UNP
346/2021/UNP
347/2021/UNP
348/2021/UNP
349/2021/UNP
350/2021/UNP
351/2021/UNP
352/2021/UNP
353/2021/UNP.

 

Każdemu z uczestników został przyporządkowany odpowiedni numer.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Nauczania, Planowania i Rozliczania Dydaktyki pod numerem telefonu 33 842 98 08 (wew. 158), e-mail: uczelnianapoziomie@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz osobiście pokój 1.13 CP oraz w biurze Doradcy Zawodowego pod numerem telefonu 33 842 98 45 (wew. 144), e-mail: doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl oraz w pokoju 1.11 w budynku CsH.

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.