Poznaj nasze kierunki studiów

Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 03.02.2021 w godzinach od 8.00 do 14.00 na platformie ClicMeeting odbędzie się szkolenie „Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla grupy pracowników administracyjnych naszej Uczelni.

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy. Uczestnicy nabywają wiedzę formalną i umiejętności praktyczne. Dzięki szkoleniu zweryfikują poprawność prowadzonej dokumentacji, w tym dokumentów elektronicznych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.