Poznaj nasze kierunki studiów

„Fundamenty języka JAVA” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy szkolenie „Fundamenty języka JAVA” dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Szkolenie będzie odbywać się online za pośrednictwem platformy ZOOM w następujących dniach:

01.04.2021 – godz. 15.00-20.45,

07.04.2021 – godz. 15.00-20.45,

14.04.2021 – godz. 15.00-20.00 (godziny obejmują krótkie przerwy kawowe).

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java oraz zapoznanie się z platformą Java w zakresie umożliwiającym podjęcie pracy jako programista. Student po szkoleniu będzie potrafił:

  • dostrzegać i wykorzystywać możliwości, jakie daje programowanie w języku Java,
  • dobrać narzędzia informatyczne,
  • stworzyć kod źródłowy prostego programu.

Student pozna podstawy działania systemów komputerowych różnej wielkości, pojęcia związane z koncepcją języka Java, metodykę tworzenia aplikacji w tym języku, jego zastosowanie oraz korzyści wynikających z jego stosowania.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.