Poznaj nasze kierunki studiów

Kurs instruktora sztuk walki w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

15 lutego 2021 r. rusza kolejny kurs z cyklu kursów instruktorskich organizowanych dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Kurs w części teoretycznej odbywać się będzie online na platformie ClickMeeting, natomiast część praktyczna odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny w terminie, w którym rządowe obostrzenia na to pozwolą.

 

Celem kursu instruktora samoobrony jest zdobycie legitymacji instruktora sztuk walki i uprawnień do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Uczestnicy opanują metody nauczania różnych technik stylów walki oraz metody doskonalenia technicznego i taktycznego. Poznają zasoby ćwiczeń dla grup ćwiczeniowych zróżnicowanych pod względem wieku, płci, umiejętności i sprawności.

 

Kurs składa się z części:

  • ogólnej – teoria sportu i rekreacji, zagadnienia fizjologii, pierwsza pomoc,
  • specjalistycznej – teoria i metodyka dyscypliny kierunkowej,
  • praktycznej – zajęcia praktyczne, metodyka ćwiczeń i nauczania.

 

Harmonogram kursu – część ogólna:

15.02.2021 – godz. 15.30-20.00,

16.02.2021 – godz. 15.30-20.00,

17.02.2021 – godz. 15.30-20.00,

18.02.2021 – godz. 15.30-20.00,

19.02.2021 – godz. 15.30-20.00,

20.02.2021 – godz. 09.00-16.30.

 

Harmonogram części specjalistycznej i praktycznej zostanie ustalony i podany w późniejszym terminie.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.