Poznaj nasze kierunki studiów

Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 01.02 na platformie ClickMeeting w godzinach od 8.30 do 14.30 i 05.02.2021 stacjonarnie w pokoju 2.09 CP w godzinach od 7.00 do 13.00 odbędzie się szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla pracowników administracyjnych naszej Uczelni.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami wspierania niepełnosprawnych studentów i doktorantów.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.