Poznaj nasze kierunki studiów

Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Nowy rok na Uczelni rozpoczynamy nowymi szkoleniami w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”! Już 19 stycznia 2021 r. na platformie ClickMeeting organizujemy szkolenie „Partycypacja społeczna” dla naszych studentów.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności dotyczących wdrażania narzędzi partycypacyjnego podejmowania decyzji, w tym umiejętności przeprowadzania konsultacji społecznych, badań opinii, wymiany poglądów – od identyfikacji problemu, przez formułowaniu celu, działań, rezultatów, aż po tworzenie harmonogramu i budżetu.

 

Harmonogram szkolenia:

19.01.2021  w godz. 16.15-20.00

26.01.2021 w godz. 16.15-20.00

27.01.2021 w godz. 14.00-17.45

02.02.2021 w godz. 16.00-19.45

03.02.2021 w godz. 14.00-17.45

09.02.2021 w godz. 14.00-17.45

10.02.2021 w godz. 16.00-17.30.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.