Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie dla IT – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji – w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

3 i 15 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.30 na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla IT – tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji, organizowane dla działu IT naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie”.

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają wymogi prawne bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie przetwarzania informacji w tym danych osobowych, dowiedzą się jak skutecznie zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed wyciekiem lub utratą danych. Dowiedzą się jak stworzyć i wdrożyć procedurę bezpieczeństwa informatycznego i sieci, jak skutecznie kontrolować dostęp oraz nadawać uprawnienia w systemie informatycznym.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.