Poznaj nasze kierunki studiów

Vademecum administracyjnej obsługi studiów w świetle aktualnych przepisów, wymogi formalne i praktyka – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 5 i 8 lutego 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.45 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Vademecum administracyjnej obsługi studiów w świetle aktualnych przepisów, wymogi formalne i praktyka” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla pracowników instytutów naszej Uczelni.

 

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy. Jego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji studenckiej, w tym dokumentów elektronicznych.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.