Poznaj nasze kierunki studiów

Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 12.02.2021 r. w godzinach 8.00-14.00 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie „Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle nowych wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej” dla kadry zarządzającej w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne dotyczące prowadzenia studiów uwzględniając najnowsze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych. Przedstawione zostaną warunki, jakie musi spełniać jednostka, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Zaprezentowany zostanie zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów. Dodatkowo nakreślone będą konsekwencje prowadzenia kształcenia wbrew wymogom formalnym.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.