Poznaj nasze kierunki studiów

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom uwzględniające nowelizację ustawy KPA – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 5 grudnia w godzinach 7.00-13.00 na Uczelni w pokoju 2.09 odbędzie się szkolenie dla pracowników działu stypendiów „Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania stypendiów studentom uwzględniające nowelizację ustawy KPA” w ramach projektu Uczelnia na wyższym poziomie. Szkolenie szczegółowo przedstawi wpływ nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego na praktykę funkcjonowania uczelni w zakresie stosowania przepisów względem studentów.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.