Poznaj nasze kierunki studiów

Historia Uczelni

g78dMałopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 lipca 2005 roku, początkowo pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński. W 2005 roku Związek Gmin i Powiatów Małopolski wyróżnił oświęcimską Alma Mater nadając jej tytuł „Lider 2005” – najlepsze przedsięwzięcie w Małopolsce w 2005 roku. W dniu 19 listopada 2010 PWSZ w Oświęcimiu – jako pierwsza (i jedyna jak do tej pory) polska uczelnia wyższa przyjęła imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczelnia kształci na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.

Dziewięć lat później, czyli 1 października 2019 r. PWSZ im. rtm. W. Pileckiego na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r., przekształciła się w Małopolską Uczelnię Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

Dzięki przyznanej Karcie Erasmusa studenci oświęcimskiej Uczelni mogą studiować na zagranicznych uczelniach w: Hiszpanii, Niemczech, Turcji, Słowacji, Słowenii i w Czechach. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami: Collegium Primum oddanym do użytku w roku 2005 oraz Collegium sub Horologio, którego adaptacja w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakończyła się w roku 2010. Rektorat Uczelni mieści się w historycznym budynku pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz.

Uczelnia dysponuje:  klimatyzowaną aulą na 300 osób, 2 klimatyzowanymi salami wykładowymi na 100 osób oraz salami na 120, 60, 50, 45, 30 i 20 osób. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. W Uczelni działa wydawnictwo, czytelnia multimedialna oraz dostępna dla mieszkańców Biblioteka. MUP w Oświęcimiu jest organizatorem wielu przedsięwzięć. Organizuje i współorganizuje międzynarodowe kongresy, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, festiwal filmowy, debaty oksfordzkie, pikniki, dni otwarte, szkolenia.