Poznaj nasze kierunki studiów

Honorowy Profesor Uczelni

Godność Honorowego Profesora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przyznawana jest uchwałą Wysokiego Senatu naszej Uczelni, na wniosek Jego Magnificencji Rektora. Osoby proponowane do tytułu powinny wykazywać się wybitnymi osiągnięciami i zaangażowaniem na rzecz rozwoju Uczelni oraz wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 roku Senat Uczelni, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu postanowił nadać godność PROFESORA HONOROWEGO wykładowcy Instytutu Neofilologii, wielkiemu Przyjacielowi naszej Uczelni Panu drowi Matthiasowi Gleitze.


Laudacja Magnificencji Rektora wygłoszona 20 października 2014 roku podczas inauguracji nowego roku akademickiego
:

Dr Matthias Gleitze – to wielki Przyjaciel naszej Uczelni. Orędownik jej rozwoju. Dyplomowany pedagog, który ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika w Uczelni w Getyndze na kierunkach: pedagogika ogólna, pedagogika szkolna, socjologia, dydaktyka przedmiotu: polityka. Ukończył kursy dokształcające dla nauczycieli w zakresie dydaktyki i metodyki, kształcenia nauczycieli stażystów, organizacji szkoły i kierowania kadrą oraz zarządzania jakością. Ma tytuł doktora filozofii uzyskany na Uniwersytecie w Hanowerze. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki i organizacji pracy. Dr Matthias Gleitze przez 10 lat był dyrektorem studiów w funkcji doradcy specjalisty ds. pedagogiki społecznej i specjalnej przy Rządzie Okręgowym Hanower. Przez 15 lat piastował stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych Zdrowia i Pracy Socjalnej Regionu Hanower. Wówczas nawiązał współpracę z naszą Uczelnią – był współorganizatorem programów wymian studentów w ramach partnerstwa Szkoły im. Alice Salomon w Hanowerze a Uczelnią MUP im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu realizowanych m.in. przez  Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz pojednania polsko – niemieckiego został uhonorowany  Medalem rotmistrza Witolda Pileckiego. Przyjął również propozycję objęcia stanowiska wykładowcy na kierunku germanistyka, co wpłynęło na praktyczną znajomość języka niemieckiego wśród studentów naszej Uczelni oraz zainteresowanie tym kierunkiem studiów.

Dr Matthias Gleitze to człowiek z powagą i odpowiedzialnością podchodzący do historii naszych narodów polskiego i niemieckiego. Szczególnie tę odpowiedzialność przeżywa tutaj, gdzie w Miejscu Pamięci KL Auschwitz ‘’ludzie ludziom zgotowali ten los’’. Chce pamiętając o przeszłości budować, współtworzyć w mieście pokoju Oświęcimiu nową przyszłość. Zadaje wciąż sobie, nam pytania, poszukuje odpowiedzi-to cecha naukowca, akademicka.

Człowiek z wielką wiedzą, intelektem, poczuciem humoru, towarzyski, który wśród pracowników naukowych, administracji, obsługi naszej uczelni zyskał wielką, żeby nie powiedzieć ogromną sympatię.

Ale wracając do historii, która jest mu szczególnie bliska, wzruszył mnie swoim przeżywaniem historii. Oprowadzając po królewskim Krakowie, zatrzymując się przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiedziałem historię tego miejsca z listopada 1939 r. a więc z początku straszliwej drugiej wojny światowej, o którym to zdarzeniu oczywiście Pan doktor miał wiedzę i orientację. Opowiedziałem jeszcze raz, że w budynku Collegium Novum UJ 6 listopada 1939 r. miała miejsce Sonderaktion Krakau-aresztowano i wyprowadzono krakowskich profesorów oraz  wywieziono ich do obozów koncentracyjnych.  Stanęliśmy wówczas na przeciwko siebie. Wówczas dr Gleitze zaczął do mnie mówić, że nie może sobie wyobrazić, aby tą dawną wrogość, zdarzenie z historii ‘’wstawić’’ pomiędzy nim dzisiejszym Niemcem a mną czyli dzisiejszym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego…. i uronił wówczas łzę. Tej wymownej sytuacji nigdy nie zapomnę.

Dziękuję, w imieniu własnym i całej społeczności akademickiej za Pana słowa ciągle z całą odpowiedzialnością powtarzane, że to jest moja, nasza Alma Mater w Oświęcimiu.