Poznaj nasze kierunki studiów

Medal Uczelni im. rtm. Witolda Pileckiego

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest jedyną szkołą wyższą w Polsce przyznającą Medal Uczelni nawiązujący do Wielkiego Polaka, bohatera rotmistrza Witolda Pileckiego.

Rotmistrz Witold Pilecki to przedwojenny oficer Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej. Podczas Drugiej Wojny Światowej włączył się w nurt konspiracji. Zgłosił się do misji przedostania do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W piekle obozu stworzył siatkę konspiracyjną, zbierał informacje o popełnianych zbrodniach, regularnie słał raporty do Komendy Głównej Armii Krajowej. Dzięki raportom przesyłanym do rządu polskiego na emigracji, tłumaczonym na język niemiecki, francuski i angielski, świat dowiadywał się o okrucieństwach Niemców – nazistów i ich polityce wobec podbitych państw, narodów. Po ucieczce z KL Auschwitz bohater Pilecki był nadal aktywny w konspiracji.

Walczył bohatersko w Powstaniu Warszawskim. Po pobytach w obozach jenieckich i zakończonej wojnie wyjechał do Włoch, do II Korpusu Polskiego. Wrócił do Ojczyzny. Został aresztowany 8 maja 1947 roku przez Urząd Bezpieczeństwa. Po długotrwałym, okrutnym śledztwie został zamordowany przez komunistów w dniu 25 maja 1948r.

Rotmistrz Witold Pilecki to wzór cnót obywatelskich, poświęcenia dla Ojczyzny-Polski, najpiękniejszych wartości charakterystycznych dla prawego człowieka.

Medal to forma upamiętnienia Wielkiego Polaka rotmistrza Witolda Pileckiego, a jednocześnie dowód uznania i podziękowania tym osobom, instytucjom, które działają na rzecz utrwalenia, propagowania cnót wielkiego rotmistrza oraz Uczelni, która jest jedyną szkołą wyższą w Polsce noszącą Jego imię.

Na awersie Medalu Uczelni widnieje wizerunek Patrona– rotmistrza Witolda Pileckiego, data jego urodzin i śmierci oraz napis: ”Do końca niezłomny”. Poniżej znajduje się rok wybicia – Oświęcim 2011. Na rewersie Medalu umieszczono: zarys budynku Collegium sub Horologio, pełną nazwę Uczelni – oraz rok jej powstania: 2005.

Regulamin Medalu Uczelni

medal

  1. Medal Uczelni przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla MUP. Medal Może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji zarówno z kraju jak i zza granicy.
  2. Kapitułę „Medalu Uczelni” stanowi Kolegium Rektorskie. Przewodniczącego Kapituły wybiera Kolegium Rektorskie.
  3. Wręczenia medalu dokonuje Rektor w czasie uroczystości akademickich. Wraz z medalem wyróżnionemu zostaje wręczony dyplom.
  4. Wszyscy odznaczeni Medalem Uczelni zostają wpisani do księgi Odznaczonych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2020:

dr Fritz Michler – nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2019:

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2017:

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2015:

prof. DSW dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – pełnomocnik Prezesa IPN ds. poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Leszek Szuster – Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

ks. Jan Nowak – Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Tomasz Kuncewicz – Dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

dr inż. arch. Jan Janczykowski – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2014:

Dorota Niedziela – Poseł na Sejm RP

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Senator RP, długoletni Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

Zbigniew Starzec – Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2013:

Dr Matthias Gleitze – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych Zdrowia i Pracy Socjalnej Regionu Hanower
w Republice Federalnej Niemiec (Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Region Hannover)

Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski

Wiesława Drabek-Polek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w latach 2003-2015

Tadeusz Dziędziel – Prezes Przedsiębiorstwa Maszyn i Urządzeń Omag sp. z o.o.


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2012:

Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, poseł Ziemi Oświęcimskiej

 

prof. Andrzej Białas – prezes Polskiej Akademii Umiejętności

prof. Jerzy Wyrozumski – sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności

prof. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Bogdan Szlachta – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

dr Stanisław Wiktor – notariusz, Kancelaria Notarialna w Kętach

mgr Teresa Paszek – prezes Lekarsko-Stomatologicznej Spółdzielni Pracy „Eskulap”

mgr inż. Stanisław Drzyżdżyk – Prezes Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji Chemorozruch Sp. z o.o.

Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim, Poseł Ziemi Oświęcimskiej

Stanisław Rydzoń – Poseł Ziemi Oświęcimskiej


Byli więźniowie KL Auschwitz:

Kazimierz Piechowski

Tadeusz Sobolewicz

Kazimierz Zając

Józef Stós

Jerzy Ulatowski

Jerzy Bogusz

Edmund Szewczyk

Zbigniew Blok


Wyróżnieni Medalem Uczelni w roku 2011:

Zofia Pilecka – Optułowicz – córka rotmistrza Witolda Pileckiego

Janusz Marszałek – Prezydent Miasta Oświęcim

Józef Kała – Starosta Oświęcimski

Piotr Kućka – Przewodniczący Rady Miasta; Dyrektor PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, w której przez rok funkcjonowała oświęcimska Uczelnia

Prof. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich

Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego

Janusz Sepioł – Marszałek Województwa Małopolskiego, Senator RP

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. Franciszek Ziejka – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marek Probosz – odtwórca roli rotmistrza Witolda Pileckiego