Poznaj nasze kierunki studiów

Słowo Rektora

 

Szanowni Państwo, Drodzy Wykładowcy, Studenci, Przyjaciele Uczelni!

„Na wykształcenie powinno się składać żywe życie, a nie martwa nauka”.

                                                                                                    M. Gogol

 

Uczelnia przyszłości, to uczelnia przedsiębiorcza, proinnowacyjna, dostarczająca cennej wiedzy oraz realizująca kształcenie dla studentów w różnym wieku. Głównym determinantem powstania i funkcjonowania Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda  Pileckiego,  był praktyczny wymiar kształcenia, czyli właśnie żywe życie.

W roku akademickim 2020/2021 rozpoczynamy  16  rok działalności naszej uczelni. To dostatecznie długi okres, w ciągu którego jako uczelnia wyższa nabraliśmy doświadczenia w kształceniu i praktycznym przygotowaniu do różnych zawodów na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Wykształcenie praktyczne, które dajemy naszym absolwentom, to niebagatelny atut na rynku pracy.

Żyjemy w dynamicznych czasach, dlatego staramy się zmieniać kierunki i specjalności, jakie proponujemy. Te zmiany nie wpływają jednak na poziom nauczania, bowiem w każdym przypadku z uwagą dobieramy kadrę dydaktyczną. Niemal od początku działalności ściśle współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki czemu nasi studenci odbywają praktyki w najlepszych zakładach i firmach regionu.

Kształcimy specjalistów otwartych na zmiany, świadomych liderów, którzy chcą, samodzielnie lub wspólnie ze swoimi zespołami, mieć realny udział w kreowaniu rzeczywistości. Naszych absolwentów wyposażamy nie tylko w aktualną w danej dziedzinie wiedzę, ale również w kompetencje niezbędne do jej zastosowania oraz cenne  umiejętności,  niezbędne do funkcjonowania w nieprzewidywalnym świecie jutra.

Jest mi niezmiernie miło, że jako rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego, mogę zaprosić do wspólnego odkrywania magii studiowania, do odbycia pasjonującej intelektualnej podróży, podczas której Waszymi przewodnikami będą nasi wykładowcy – wspaniali praktycy, specjaliści  różnych dziedzin. W dobrej atmosferze, będziecie Państwo poszukiwać rozwiązań, dzielić się spostrzeżeniami, rozbudzać kreatywność, a przede wszystkim realizować swoje zawodowe ambicje i pasje.

W przyszłości praca zawodowa zajmie większą część Waszego życia, dlatego tak ważne jest, abyście dokonali właściwego wyboru – takiego, który stworzy szansę na osiągnięcie sukcesu. Przyszłość bowiem należy do ludzi mądrych, wrażliwych, o globalnym i syntetycznym sposobie myślenia, zdolnych do zaskakujących skojarzeń, obdarzonych odwagą, wysoką inteligencją emocjonalną oraz darem empatii.

Zachęcam do studiowania w naszej uczelni i dołączenia do naszej społeczności akademickiej!

 

Rektor MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego

dr Sonia Grychtoł, prof. MUP