Poznaj nasze kierunki studiów

Tablica upamiętniająca I Transport Więźniów

14 czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali do KL Auschwitz 728 polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie.
Oznaczono ich numerami obozowymi od 31 do 758 i umieszczono budynku, w którym obecnie znajduje się Rektorat Uczelni (Collegium Primum).
Od tego dnia rozpoczęła się rozbudowa obozu koncentracyjnego, który stał się największym nazistowskim obozem zagłady europejskich Żydów.
W latach 1940 – 1945 osadzono w KL Auschwitz około 150 tysięcy Polaków, spośród których blisko 75 tysięcy zginęło w tym obozie.

Dla upamiętnienia tragicznych losów pierwszych więźniów politycznych, na elewacji budynku Collegium Primum umieszczono pamiątkową tablicę, przed którą 14 czerwca każdego roku odbywają się uroczystości z udziałem byłych więźniów.