Poznaj nasze kierunki studiów

Uczelnia w liczbach

4592

absolwentów

2028

studentów

110

nauczycieli akademickich

32

specjalności

18

umów o współpracy naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi

21

kierunków studiów

16

lat istnienia Uczelni

4

instytutów