Poznaj nasze kierunki studiów

Przedstawiciele niemieckich Związków Caritas z Diecezji Hildesheim oraz Biskupstwo Drezno-Miśnia

Dnia 23 kwietnia 2015 roku w naszej Uczelni – gościliśmy przedstawicieli niemieckich Związków Caritas z Diecezji Hildesheim oraz Biskupstwa Drezno-Miśnia, z którymi nasza Uczelnia podpisała umowy o współpracy. Umowę podpisał JM Rektor PWSZ prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, a ze strony niemieckiej Dyrektor Związku Caritas Biskupstwa Drezno-Miśnia Matthias Mitzscherlich oraz Dyrektor Diecezjalnego Związku Caritas Diecezji Hildesheim Dr.

Hans- Jürgen Marcusa. W spotkao4903dniu uczestniczyli również ks. Robert Kasprowski – Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej, Kanclerz mgr Justyna Kuglin, Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego dr Krzysztof Koźbiał, Prof. honorowy naszej Uczelni dr Matthias Gleitze, a także przedstawiciele niemieckich Związków Caritas: Antoinette Steinhäuser, Andreas Schuppert, Norbert Ellert, Eva-Maria Guethoff  oraz wykładowczyni Zakładu Germanistyki PWSZ mgr Elwira Miter-Dąbrowska.