Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownie i laboratoria

Collegium Inventorum – budynek Odkrywców, Wynalazców – oddany do użytku w 2023 roku, został przystosowany do kształcenia studentów według najwyższych standardów.  Znajduje się w nim nowoczesna Biblioteka Akademicka z czytelnią, sala fitness, a także liczne pracownie i laboratoria wchodzące w skład Centrum Inżynieryjnego oraz Medycznego.

Centrum Inżynieryjne

Centrum Inżynieryjne wyposażone jest w innowacyjne laboratoria, służące do pracy na: sieciach komputerowych, systemach logistycznych, pomiarowych i technik sensorowych, a także pracowniach chemii, automatyki i sterowania procesami, robotyzacji, elektrotechniki, elektroniki cyfrowej, badań materiałowych i mechanik technicznych, mechatroniki. Laboratoria i pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt, stanowiska dydaktyczne, maszyny i urządzenia, roboty przemysłowe, skaner i drukarkę 3D.

Szczegółowy opis pomieszczeń:

 • 2.18 – duża sala komputerowa
 • 2.17 Laboratorium badań materiałowych i mechaniki technicznej (wyposażone w maszynę wytrzymałościową) – pot patronatem Limatherm Sensor
 • CI 5 Laboratorium badań materiałowych i mechaniki technicznej – laboratorium to daje studentom możliwość zapoznania się z informatycznymi i automatycznymi systemami służącymi do organizacji i zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Należą do nich m.in.: badania technologii RFiD, kody kreskowe, wózki AGV. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania z oprogramowaniem klasy TMS (Transport Management System), dzięki któremu mogą nabywać praktyczne umiejętności przydatne na stanowiskach takich, jak manager floty transportowej, spedytor czy logistyk transportu. Dodatkowo dostęp do aplikacji REVAS pozwala na zdobycie cennych doświadczeń i kwalifikacji poprzez symulacje biznesowe, np. zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym.
 • CI 6 Laboratorium chemii i biochemii – 14 stanowisk laboratoryjnych. Wyposażenie: dygestorium, sprzęt laboratoryjny i pomiarowy (wiskozymetr szt. 1, mikroskop stereoskopowy szt.1, szafa laboratoryjna szt. 3, waga laboratoryjna dokł.1,0g szt.5, mieszadło magnetyczne z grzaniem szt.3, mieszadło rolkowe szt.2, mikroskop monokularowy szt.3, mikroskop monokularowy cyfrowy szt.1, wirówka szt.1, mieszadło magnetyczne 4 stanowiska z grzaniem szt. 2, mieszadło mechaniczne szt.4, „Waga analityczna dokładność 0,1mg” szt.2, suszarka laboratoryjna  szt.2, łaźnia wodna 8 miejscowa szt.2, pH-metr / termometr / mieszadło magnetyczne szt.3, wodoszczelny pH/mV/ konduktometr / solomierz  z kompletem elektrod szt. 1, mała wirówka laboratoryjna szt.1, spektrofotometr UV- VIS szt.1).
 • CI 9 Laboratorium fizyki, metrologii i miernictwa – wyposażone m.in. w miernik obrotów RM-1500 PROVA 16200219, pirometr PTS80 OPTEX 21098700014S, kompaktowe urządzenie diagnostyczne dla podstawowej kontroli instalacji – Przeznaczone dla diagnostyki odwadniaczy, zaworów i łożysk kulkowych PT1 TLF GFV004, miernik ultradźwięków i wibracji SDT340 SDT 284210137, kamera termowizyjna i-384 SATIR I300320033, analizator spalin do pomiaru zawartości tlenu O2 i tlenku węgla CO w spalinach ecom-B.
 • CI 10 Laboratorium automatyki i sterowania procesami – służy do kształcenia praktycznych umiejętności obsługi i diagnostyki linii produkcyjnych na stanowiskach do pracy z: technologią RFID, podnośnikiem (windą) z pomiarem prędkości czujnikiem indukcyjnym lub enkoderem, obsługą czujników (w tym I/O link), kontrolą elementów na taśmociągu, pozycjonowaniem elementu wykonawczego o napędzie liniowym z odczytem pozycji, pomiarem poziomu wody analogowym oraz za pośrednictwem czujników pływakowych, podgrzewaniem wody z regulacją mocy grzałki, włączaniem wentylatorów i pomiarem parametrów sieci.
 • CI 11 Laboratorium robotyzacji procesów – pracownia pod patronatem ASTOR – stanowisko zrobotyzowane – robot 6 osiowy. Stanowisko zrobotyzowane – robot SCARA. Na ćwiczeniach studenci poznają zasady obsługi robota przemysłowego, przepisy BHP obowiązujące w pracy z robotami przemysłowymi, budowę robotów przemysłowych oraz systemów wizyjnych. Kształcą się jak obsługiwać stanowiska oraz samodzielnie zadawać odpowiednie parametry pracy robota oraz obserwować i analizować realizację zadania w celu wyciągnięcia wniosków.
 • CI 12 Laboratorium elektrotechniki, elektroniki i maszyn elektrycznych – wyposażone w stanowisko dydaktyczne umożliwiające realizację ćwiczeń z zastosowaniem silnika prądu stałego 24 V bocznikowego obcowzbudnego z prądnicą prądu stałego obciążana rezystancyjnie. Stanowisko dydaktyczne umożliwia realizację ćwiczeń z zastosowaniem trójfazowego asynchronicznego silnika klatkowego. Stanowisko dydaktyczne – silnik 3f asynchroniczny klatkowy z falownikiem. Moduł badania nagrzewnicy indukcyjnej do obróbki metali.
 • CI 14 Laboratorium projektowania i prototypowania – składające się z siedmiu wydajnych komputerów stacjonarnych i siedmiu komputerów przenośnych ze specjalistycznym oprogramowanie, skanera optycznego 3D firmy Smarttech o matrycy 5MPix oraz drukarki 3D firmy Zortrax.
 • CI 17 Laboratorium systemów i sieci komputerowych – 16 stanowisk komputerowych, switche i routery do ćwiczeń, drobny osprzęt sieciowy, urządzenia i przyrządy do pomiarów sieci komputerowych, narzędzia warsztatowe.
 • CI 18 Laboratorium elektroniki cyfrowej i systemów wbudowanych –  20 stanowisk, zasilacze laboratoryjne, oscyloskopy cyfrowe, generatory funkcyjne, mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe, moduły uruchomieniowy AVR ATMega 32, zestawy dydaktyczne do elektroniki cyfrowej Altera TerrasIC DE2-115, Modularne Laboratorium Elektroniki – zestaw z 7 modułami.
 • CI 19 Laboratorium mechatroniki – 16 stanowisk, zestawy edukacyjne Lego Mindstorms EV3 (z uzupełniającymi), zestawy treningowe Siemens SIMATIC S7-1200, stanowisko laboratoryjne z przenośnikiem taśmowym, stanowisko szkoleniowe PLCII piętro.

Centrum Medyczne

Centrum Medyczne stanowi zespół pracowni kształcenia praktycznego dla kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, utworzono m.in. pracownię odwzorowującą Szpitalny Oddział Ratunkowy, salę chorych, salę trenażerów i pracownię anatomii. Pomieszczenia te wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt,  symulujący różne stany zdrowia pacjentów, w tym supernowoczesny stół anatomiczny. Kształcenie praktyczne odbywa się również w pracowni fizjologii, biochemii i mikrobiologii oraz pracowni dietetycznej z zapleczem gastronomicznym.

Szczegółowy opis pomieszczeń:

 • CM 11Sala Kształcenia Praktycznego dedykowana kształceniu na kierunku ratownictwo medyczne – jej wyposażenie ma za zadanie symulować Szpitalny Oddział Ratunkowy. W sali znajdują się fantomy służące kształceniu podstawowych i zaawansowanych czynności ratunkowych u dzieci i dorosłych oraz mobilny ultrasonograf.
 • CM 12 – Sala Kształcenia Praktycznego wykorzystywana na kierunku ratownictwo medyczne dedykowana kształceniu umiejętności zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i udzielaniu pomocy w stanach nagłych, u dorosłych i dzieci, w warunkach sali szpitalnej.
 • CM 13 – Sala Kształcenia Praktycznego dedykowana kształceniu na kierunku ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo w zakresie prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i pielęgnowania w ginekologii i położnictwie oraz opieki nad noworodkiem donoszonym i wcześniakiem. Fantomy wykorzystywane w kształceniu pozwalają na doskonalenie umiejętności odbierania porodu, udzielania pierwszej pomocy noworodkowi, kobiecie ciężarnej oraz rodzącej.
 • CM 14Sala Kształcenia Praktycznego – wyposażona w trenażery pozwalające na doskonalenie umiejętności wykonywania wkłuć podskórnych, domięśniowych, dożylnych i doszpikowych. Przystosowana do wykonywania konikopunkcji i szycia ran.
 • CM 5Sala Kształcenia Praktycznego dedykowana kształceniu na kierunku dietetyka – wyposażona w najwyższej jakości sprzęt kuchenny i akcesoria kulinarne, w celu prowadzenia zajęć z technologii żywienia i oraz przygotowania pełnowartościowych posiłków dietetycznych. Pracownia umożliwia profesjonalną analizę stanu odżywienia pacjenta z wykorzystaniem Tanity.
 • CM 4Sala anatomii, fizjologii i mikrobiologii człowieka – wyposażona w najnowszej generacji wirtualny stół anatomiczny 3D, mikroskop multimedialny oraz modele anatomiczne i fizjologii człowieka.
 • Sala fitness – wyposażona w sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć dla wszystkich studentów. Jej wyposażenie pozwala na kształtowanie wydolności fizycznej i cardio. Spełni również oczekiwania studentów lubiących crossfit, tenis stołowy, badminton, nordic walking, a nawet taniec. Sala wyposażona w nagłośnienie.