Poznaj nasze kierunki studiów

Rada Uczelni

Rada Uczelni kadencji 2021-2024:

 • mgr inż. Grzegorz Konior – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Justyna Kuglin – Zastępca Przewodniczącego
 • dr n. med. Kornelia Wac
 • mgr Łukasz Dziędziel
 • mgr Leszek Szuster
 • mgr Aleksandra Zając
 • Renata Domanus – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Rada Uczelni kadencji 2019-2020:

 • mgr inż. Grzegorz Konior – Przewodniczący
 • mgr Justyna Kuglin – Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Mirosław Wilczyński
 • dr Radosław Folga
 • dr Grzegorz Baziur
 • mgr Daniel Piechowski
 • Mateusz Ostrowski – Przedstawiciel studentów