Poznaj nasze kierunki studiów

Wybory

INFORMACJE KOMISJI WYBORCZEJ

 

UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 1/2024w sprawie: ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach Kolegium Elektorów, Rektora oraz Senatu w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w 2024 roku

Załącznik do uchwały 1/2024

Uchwała stwierdzająca ważność wyborów Kolegium Elektorów

Uchwała stwierdzająca ważność wyborów Rektora – pobierz plik

Uchwała stwierdzająca ważność wyborów członków Senatu

Uchwała zmieniająca Uchwałę 4/2024

Uchwała stwierdzająca ważność wyborów członków Senatu

KOMUNIKATY:

Komunikat dot. wyborów do Kolegium Elektorów i do Senatu Uczelni – pobierz plik

Komunikat dot. list kandydatów na członków Kolegium Elektorów – pobierz plik

Komunikat dot. zwołania Zebrań Wyborczych Pracowników w celu przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów – pobierz plik

Komunikat w sprawie imiennego wykazu członków Kolegium Elektorów – pobierz plik

Lista Kandydatów na Rektora Kadencja 2024 – 2028 – pobierz plik

Komunikat dotyczący wyborów Rektora – pobierz plik

Sylwetka Kandydatki na Rektora Kadencja 2024 – 2028 – pobierz plik

Komunikat dot. zgłaszania kandydatów na członków Senatu na kadencję 2024 – 2028 – pobierz plik

Komunikat dot. kandydatów na członków Senatu 22.03.2024 r. – pobierz plik

Komunikat dot. zwołania zebrań wyborczych Senat 22.03.2024 r.– pobierz plik

Zarządzenie w sprawie tury uzupełniającej na mandat członka Senatu

Komunikat w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Pracowników w celu przeprowadzenia tury uzupełniającej wyborów członków Senatu

Komunikat w sprawie listy Kandydatów na członków Senatu

Komunikat w sprawie wyników tury uzupełniającej na członków Senatu


UCHWAŁY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Uchwała 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów – pobierz plik

Uchwała 2/2024 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w wyborach Rektora – pobierz plik

Uchwała 3/2024 w sprawie wyboru Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kadencję 2024 – 2028 – pobierz plik


DRUKI DO POBRANIA:

 

Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Elektorów

Wzór zgody na kandydowanie na członka Kolegium Elektorów

 

Zgłoszenie kandydata na członka Senatu Uczelni

Wzór zgody na kandydowanie na członka Senatu Uczelni

 


Komisja Wyborcza Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Przewodniczący: dr Marek Niechwiej,
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Jacek Postrożny,
Sekretarz: dr Tomasz Iwański,
Członkowie: mgr Angelika Bebak-Gołąb,
Oskar Makuch.

e-mail: komisja.wyborcza@uczelniaoswiecim.edu.pl


Informacje Studenckiej Komisji Wyborczej:

 

Terminarz wyborów wśród Studentów

Uchwała SKW 1-2024

KOMUNIKAT NR 1-2024 SKW

KOMUNIKAT NR 2-2024 SKW

KOMUNIKAT NR 3-2024 SKW

KOMUNIKAT NR 4-2024 SKW

Uchwała 1-2024 Rady Studentów MUP

UCHWAŁA nr 2-2024 Rady Studentów

 

Studencka Komisja Wyborcza Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Patryk Masłowski – Przewodniczący

Martyna Jarosz

Martyna Wójcik

 

Wzór zgody na kandydowanie studenta na członka Kolegium Elektorów

Wzór zgody na kandydowanie studenta na członka Senatu Uczelni

Zgłoszenie studenta-kandydata na członka Kolegium Elektorów

Zgłoszenie studenta-kandydata na członka Senatu Uczelni


Informacje Rady Uczelni: