Poznaj nasze kierunki studiów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Marta Wiktorek – świadczenia urlopowe, świadczenia związane dofinansowanie wzmożonych wydatków związanych z przygotowaniem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia

Joanna Radwandofinansowanie działalności kulturalnooświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Anna Odrobina – Wysogląddofinansowanie wypoczynku dla dzieci

Monika Zontekbezzwrotne losowe zapomogi pieniężne, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Kwestionariusz socjalny

WNIOSEK – dofinansowanie wypoczynku dzieci

WNIOSEK – o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego