Poznaj nasze kierunki studiów

1/PN/2014

Zakup wraz z dostawą 2 sztuk przenośnego telemetrycznego systemu do badań wysiłkowych układu krążeniowo – oddechowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

zip1-PN-2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/PN/2014.

pobraneZawiadomienie o wyborze ofert 1 -PN-2014