Poznaj nasze kierunki studiów

1/PN/2015

Zakup wraz z dostawą przenośnego telemetrycznego systemu do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku – 1 szt. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.01.2015 r. do 1/PN/2015

doc2Odpowiedź na pytanie do 1-PN-2015


Unieważnienie postępowania 1/PN/2015

doc2Unieważnienie 1-PN-2015


Zakup wraz z dostawą Przenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku – 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

zip1-PN-2015