Poznaj nasze kierunki studiów

2/PN/2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę projektora oraz dysku zewnętrznego na potrzeby projektu pn. Urząd gminny – sprawny i przyjazny POKL.05.02.01-00-102 10.

zip2-PN-2014