Poznaj nasze kierunki studiów

3/PN/2015

Zakup wraz z dostawą: Przenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku – 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

zip3-PN-2015 WF


Unieważnienie postępowania nr 3/PN/2015

doc2Unieważnienie 3-PN-2015