Poznaj nasze kierunki studiów

6/PN/2014

Zakup wraz z dostawą Przenośny telemetryczny system do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku – 1 sztuka dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

zip6-PN-2014


Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Zakup wraz z dostawą: przenośnego telemetrycznego systemu do równoczesnego monitorowania pracy serca 20 zawodników podczas wysiłku – 1 szt. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu”.

doc2Unieważnienie 6-PN-2014