Poznaj nasze kierunki studiów

Uczestnicy Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego z wizytą w Centrum Symulacji Medycznej

Data utworzenia: 11 maja 2022r.

Uczestnicy Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego z wizytą w Centrum Symulacji Medycznej

W sobotę 7 maja 2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Ratuj życie i bądź bohaterem” zorganizowane przez Zakład Pielęgniarstwa.

Pani Kierownik Zakładu dr n. med. Anita Kocięba – Łaciak wraz z Panią mgr Agatą Wiśniewską – Walkiewicz – nauczycielem akademickim Instytutu Nauk o Zdrowiu poprowadziły wykład, a następnie zajęcia praktyczne w zakresie podstawowych czynności ratunkowych, podczas których słuchacze mieli możliwość przećwiczyć zdobytą wiedzę.

Zajęcia zakończone zostały podsumowaniem z formie rebusów i krzyżówek.Uczestnicy projektu zostali zaproszeni do Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu w ramach promocji projektu: MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa realizowanego ze środków POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17 pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, ogłoszony w ramach V. Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.