Poznaj nasze kierunki studiów

Uczestniczyliśmy w Konferencji Naukowej pn. „III Jarosławskie Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem”

Data utworzenia: 19 stycznia 2022r.

Screenshot z Konferencji Online

W piątek 14 stycznia 2022 roku, dr Katarzyna Kruczek – pracownik Instytuty Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego MUP,  wzięła udział w Konferencji Naukowej pn. „III Jarosławskie Forum Audytu – Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, we współpracy z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW), Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE Poland Chapter#183).

Wydarzenie podzielone było na panele, w trakcie których prelegenci wymienili wiedzę i doświadczenia na temat problemów, wyzwań oraz perspektyw stojących przed osobami zarządzającymi, audytorami, kontrolerami i specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem działalności podmiotów, zarówno sektora publicznego,jak i prywatnego oraz jest niezbędne do poprawy jakości i efektywności zarządzania współczesną organizacją.

Problematyka konferencji obejmowała również zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych. Dużo uwagi poświęcono także tematyce dotyczącej systemów whistleblowingowych oraz cyberbezpieczeństwu.

W trakcie wydarzenia dr Katarzyna Kruczek wygłosiła prelekcje nt.: „Kontrola zarządcza – plan działalności ważnym narzędziem realizacji celów i zadań”.

W obradach uczestniczyło około 150  osób.

Z racji pandemii COVID-19, konferencja odbyła się w formie online.

Screenshot z Konferencji Online