Poznaj nasze kierunki studiów

Udział Prorektora ds. Studenckich i Promocji w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie

Data utworzenia: 30 czerwca 2023r.

Prorektor do spraw Studenckich i Promocji pozuje do zdjęcia na tle tablicy multimedialnej

W dniach 18-24 czerwca 2023 r. dr Radosław Folga, Prorektor ds. Studenckich i Promocji uczestniczył w wizycie studyjnej nt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach projektu POWER na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Wizytę zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Nauki dla kadry zarządzającej uczelniami wyższymi.

Celem wyjazdu była poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni, dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

  • konsolidacji uczelni,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,
  • współpracy uczelni i instytutów badawczych,
  • internacjonalizacji uczelni,
  • komercjalizacji wyników badań,
  • modeli uczelni,
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Intensywne zajęcia w formie warsztatów, spotkań, dyskusji i prelekcji realizowane były przez pracowników Erasmus Centre for Entrepreneurship.