Poznaj nasze kierunki studiów

Upamiętniliśmy 77. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

Data utworzenia: 27 stycznia 2022r.

Władze Uczelni oddają hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej przed Płytą Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Kościuszki w Oświęcimiu

Dziś obchodzimy 77. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

W imieniu Społeczności Akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w celu upamiętnienia wszystkich ofiar zamordowanych w okresie II wojny światowej, kwiaty oraz znicze złożyli: Rektor MUP Oświęcim dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga.

 Władze Uczelni, w ramach obchodów, oddały hołd:

 • ofiarom KL Auschwitz-Birkenau, pod ścianą śmierci na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau,
 • więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej, przy obelisku i Zbiorowej Mogile,
 • Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, przy obelisku „Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik wojny 1920, Kampanii Wrześniowej 1939, Powstania Warszawskiego. Dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwsszych raportów o Holokauście. Żołnierz niezłomny. Zamordowany przez polskie władze komunistyczne 25 maja 1948 r.”
 • ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz, przy pomniku z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic”,
 • robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz, przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości”,
 • Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej, przy obelisku znajdującym się na ul. Chemików w Oświęcimiu,
 • oświęcimskim Żydom – na Cmentarzu Żydowskim,
 • żołnierzom polskim poległym w czasie II wojny światowej, przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym,
 • żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej, przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym,
 • żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach, przy tablicy znajdującej się na Cmentarzu Parafialnym, upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym,
 • mieszkańcom Miasta i Ziemi Oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej, przy tablicy pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
 • kobietom-więźniarkom zesłanym do podobozu KL Auschwitz Frauenstrafkompanie Bor/Budy, przy historycznym budynku, w którym zakwaterowano więźniarki przybyłe z obozu KL Auschwitz,
 • Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, przy pomniku zlokalizowanym na terenie Uczelni,
 • wszystkim poległym w czasie II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki.

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/MUPOswiecim/posts/5070759942987456