Poznaj nasze kierunki studiów

Upamiętniliśmy 79. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich

Data utworzenia: 29 stycznia 2024r.

Władze Uczelni składają kwiaty pod pomnikiem na Placu Kościuszki w Oświęcimiu

W sobotę, 27 stycznia 2024 r. obchodziliśmy 79. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

W imieniu Społeczności Akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w celu upamiętnienia wszystkich ofiar zamordowanych w okresie II wojny światowej, kwiaty oraz znicze złożyli: Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga.

W ramach obchodów Władze Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim Januszem Chwierutem oddali hołd:

 • ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz, przy pomniku z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic”,
 • robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz, przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości”,
 • Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej, pod obeliskiem znajdującym się na ul. Chemików,
 • oświęcimskim Żydom – na Cmentarzu Żydowskim,
 • Żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej, przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym,
 • Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej, przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym,
 • Żołnierzom Brytyjskim poległym w obozie w Monowicach, przy tablicy znajdującej się na Cmentarzu Parafialnym, upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym,
 • Mieszkańcom Miasta i Ziemi Oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej, przy tablicy pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
 • Więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej, przy obelisku i Zbiorowej Mogile,
 • Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, pod obeliskiem „Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik wojny 1920, Kampanii Wrześniowej 1939, Powstania Warszawskiego. Dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych raportów o Holokauście. Żołnierz niezłomny. Zamordowany przez polskie władze komunistyczne 25 maja 1948r,
 • wszystkim poległym w czasie II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki,
 • Ofiarom KL Auschwitz-Birkenau, pod Ścianą Straceń na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

 

Ponadto Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP wzięła udział w wydarzeniach rocznicowych, odbywających się na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Przewodnim motywem tegorocznych obchodów był człowiek, czego wizualnym symbolem były twarze ludzi więzionych w Auschwitz uwiecznione na rysunkach wykonanych w czasie istnienia obozu oraz po wojnie.

 

Pani Prorektor z Panem Prorektorem składają kwiaty przy pomniku na Placu Kościuszki Delegacje składają kwiaty na Placu Kościuszki Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze przy Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze przy obelisku Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze przy obelisku Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze na Cmentarzu Parafialnym w Oświęcimiu Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa znicze na Cmentarzu Żydowskim w Oświęcimiu Władza Uczelni wraz z Prezydentem Miasta Oświęcim składa kwiaty i znicze na obelisku na ulicy Chemików w Oświęcimiu Władze Uczelni składają kwiaty pod pomnikiem na Placu Kościuszki w Oświęcimiu