Poznaj nasze kierunki studiów

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 już za nami…

Data utworzenia: 6 października 2017r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 już za nami…

 

W dniu 3 października 2017 r. w murach naszej Uczelni odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018, którą poprzedziła Msza Święta odprawiona  2 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście, wśród których znaleźli się między innymi Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński, Dyrektor Biura Poselskiego Beaty Szydło Iwona Gibas, Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut  oraz przedstawiciele instytucji kultury, służb mundurowych, placówek medycznych, Magnificencje Rektorzy szkół wyższych, a  także lokalni przedsiębiorcy z terenu Małopolski i Śląska.

Gośćmi honorowymi  uroczystości byli: Daniel Piechowski bratanek Kazimierza Piechowskiego i Karolina Bendera wnuczka Eugeniusza Bendery.

Inaugurację rozpoczął Hymn Państwowy, po którym JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski przywitał wszystkie osoby  zebrane na auli oraz studentów, którzy w tym dniu oficjalnie  zostali przyjęci w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na życzenia urodzinowe dla przyjaciela Uczelni, patrona naszej auli Kazimierza Piechowskiego , który w tym dniu obchodził swoje 98 urodziny. Na ręce Daniela Piechowskiego bratanka Pana Kazimierza  JM Rektor złożył prezent  oraz nagrane przez studentów życzenia urodzinowe.

Kolejnym  punktem było podziękowanie za  spotkanie  z  Karoliną Benderą wnuczką  Eugeniusza Bendery, który w czerwcu 1942 r. wraz z Kazimierzem Piechowskim, Stanisławem Jasterem i Józefem Lempartem dokonali brawurowej ucieczki z piekła obozu KL Auschwitz.

Następnie Prorektor ds. ogólnych i nauczania dr Katarzyna Wadoń- Kasprzak poinformowała, że z okazji Inauguracji kolejnego roku akademickiego JM Rektor przyznał 69 nagród dla pracowników Uczelni, w tym 51 dla nauczycieli akademickich, 16 dla pracowników administracyjnych oraz 1 indywidualną i 1 zespołową dla pracowników obsługi.

Po wystąpieniu Pani Prorektor JM Rektor wręczył  podziękowanie dla Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych prof. nadzw. dr hab. Grzegorza Grzybka za wkład w rozwój Uczelni  i trud włożony w utworzenie nowego kierunku studiów Pedagogika II stopnia. Wśród osób wyróżnionych znalazła się również Kinga Nowak tegoroczna absolwentka kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, która w marcu br. uzyskała tytuł Pielęgniarki Roku 2016.

 

Najważniejszym  wydarzeniem był uroczysty akt immatrykulacji, w którym udział wzięli przedstawiciele z każdego kierunku  studiów, wybrani spośród  683 nowo przyjętych  studentów. Po złożeniu ślubowania JM Rektor  prof. dr hab. Witold Stankowski , Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia Grychtoł oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński wręczyli studentom indeksy i złożyli gratulacje.  Po ceremonii  immatrykulacji głos zabrała Prorektor ds. Studentów oraz Wiceprzewodniczący Konwentu Uczelni Łukasz Dziędziel.

Uroczystość zakończyła pieśń  Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Pani Natalii Łukaszewicz-Charabin. 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość. Wyrazy wdzięczności należą się również Powiatowemu Zespołowi nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu za przygotowanie wyśmienitego cateringu, prof. nadzw. dr. hab. Romanowi Dyczkowskiemu z Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnipro na Ukrainie za wygłoszenie wykładu inauguracyjnego, chórowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za oprawę muzyczną, dr Jadwidze Oleksy za poprowadzenie uroczystości oraz wszystkim pracownikom naszej Uczelni, którzy włączyli się w przygotowanie  Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018.

Miło nam poinformować, że z okazji nowego roku akademickiego do naszej Uczelni wpłynęły listy gratulacyjne od następujących osób:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Em. Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław kard. Dziwisz

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczyk

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. Tadeusz Słomka

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady

JM Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie prof. zw. dr hab. Jerzy Malec

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Beata Cholewka

Poseł na sejm RP dr hab. Józef Brynkus

Poseł na sejm RP Marek Sowa