Poznaj nasze kierunki studiów

Uroczyste otwarcie Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 19 lutego 2019r.

Uroczyste otwarcie Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W sobotę 16-go lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego odbyło się uroczyste otwarcie Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (OUMO). Na spotkanie przybyło 76 odświętnie ubranych młodych uczestników wraz z rodzicami.

Podczas inauguracji, prowadzonej przez panią dr Justynę Dąbrowską, kierownika Projektu OUMO, dzieci i młodzież w wieku od 6-ciu do 16-stu lat złożyli uroczyste ślubowanie. Pani Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, dokonała aktu immatrykulacji dotykając berłem lewego ramienia młodych studentów i wypowiadając słowa „Przyjmuję Cię do społeczności akademickiej”. Z rąk pani dr Janiny Dudy, Profesora Oświaty, młodzi studenci otrzymali specjalnie zaprojektowane na tę okazję indeksy. Na koniec uroczystości uczestnicy wysłuchali także hymnu studenckiego, Gaudeamus Igitur.

Tego dnia, po odświętnym rozpoczęciu odbyły się już dwa pierwsze zajęcia. Młodzi uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup w trzech przedziałach wiekowych. Najmłodsze grupy (6-9 lat) uczestniczyły w  warsztatach muzyczno-rytmicznych oraz poznali podstawowe elementy mikroekonomii. Grupa wiekowa 10-12 lat miała okazję poznać świat liczb i ich ciekawe własności poprzez pracę z kalkulatorami graficznymi, a także pogłębiła swoją wiedzę na temat marketingu i narzędzi jakimi się posługuje. Najstarsi uczestnicy (13-16 lat) poznali co to jest kodeks etyczny samurajów na przykładzie „Bushido” , a także pracowali na komputerach odkrywając ciekawostki matematyczne w programie GeoGebra.

Rodzice również mogli uczestniczyć w warsztatach specjalnie przygotowanych dla nich dotyczących organizacji pracy, czy prelekcjach na temat ABC komunikacji w rodzinie.

Pomiędzy zajęciami, dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek.

Kolejne zajęcia Oświęcimskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców odbędą się już 2-go marca br. I cykl zajęć, który właśnie się rozpoczął potrwa do grudnia 2019 r. W trakcie cyklu odbędzie się w sumie 18 spotkań. Kolejne dwa cykle przewidywane są na rok 2020 i 2021.

 

Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.