Poznaj nasze kierunki studiów

Studenci I roku Pielęgniarstwa symbolicznie dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy

Data utworzenia: 15 maja 2018r.

Studenci I roku  Pielęgniarstwa symbolicznie dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy

 

W dniu  14 maja 2018 r.  w ramach Święta Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  odbyło się uroczyste Czepkowanie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo.

W tej nadzwyczaj wzruszającej uroczystości obok władz Uczelni JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego, Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonii Grychtoł, Prorektor ds. ogólnych i nauczania dr Katarzyny Wadoń-Kasprzak,  Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzyny Matusiak udział wzięli przedstawiciele  Powiatu Oświęcimskiego:  Starosta  Zbigniew Starzec, Członek Zarządu Ewa Pawlusiak,  Sekretarz Aleksandra Bibrzycka,  a także: Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Robert Nowakowski, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna  Janik, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ w Raciborzu dr Marcin Kunicki.

Nie zabrakło również pielęgniarek naczelnych, przełożonych szpitali współpracujących z naszą uczelnią oraz  rodzin i przyjaciół czepkowanych studentów.

Podczas uroczystej ceremonii 41 studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo przyjęło po praz pierwszy białe czepki oraz symbolicznie przystąpiło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Ponadto osoby studiujące Pielęgniarstwo złożyły  przyrzeczenie zgodne z kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ślubowały, że będą sprawować profesjonalną opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim, przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, okazywać szacunek pacjentom, nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne czy stan majątkowy, a także rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.

Wydarzenie  uświetnił wykład   o nestorce pielęgniarstwa ziemi oświęcimskiej Annie Szelidze, który wygłosiła jej córka Magdalena Kulczycka.

Jednym z punktów  programu uroczystości było także odsłonięcie przez JM Rektora i Panie  Prorektor  obrazu zasłużonej polskiej pielęgniarki Hanny Heleny Chrzanowskiej (1902-1973), wyniesionej na ołtarze Służebnicy Bożej, który zostanie umieszczony w Sali Senatu naszej Uczelni.

Z okazji uroczystości Czepkowania na ręce JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego spłynęły listy gratulacyjne m.in. od Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia Pani Józefy Szczurek-Żelazko (w galerii skan), Pani Poseł Doroty Niedzieli, Pana Posła Marka Sowy oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.