Poznaj nasze kierunki studiów

Urząd Gminy Brzeszcze kolejnym partnerem Uczelni

Data utworzenia: 9 września 2022r.

JM Rektor i Burmistrz Brzeszcz podpisują porozumienie o współpracy

W dniu 7 września 2022 r. JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP podpisała porozumienie o współpracy z Burmistrzem Brzeszcz Radosławem Szotem.

Współpraca Małopolskiej Uczelni Państwowej z Gminą Brzeszcze będzie obejmowała realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy, m.in. poprzez:

  • wsparcie przy tworzeniu nowych kierunków studiów oraz programów kształcenia uwzględniających zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • spotkania konsultacyjne przedstawicieli obu jednostek w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy,
  • organizowanie seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń itp.,
  • umożliwienie realizacji badań naukowych i marketingowych,
  • wspieranie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

 

W ramach nawiązanej współpracy JM Rektor wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Promocji dr. Radosławem Folgą wzięli udział w obchodach jubileuszu 60-lecia nadania Brzeszczom praw miejskich, które odbyły się w dniu 8 września 2022 r. w brzeszczańskim Ośrodku Kultury.