Poznaj nasze kierunki studiów

Uwaga Konkurs!

Data utworzenia: 12 grudnia 2023r.

Uwaga Konkurs!

Drodzy Studenci!

Centrum Technologii i Jakości ogłasza konkurs, którego celem jest uzyskanie minimum 50% frekwencji podczas ankietyzacji w skali ogólnouczelnianej.

Ankiety zostaną Wam udostępnione od 15 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r. w systemie USOS. Oceniacie w nich prowadzących zajęcia dydaktyczne, realizowane w semestrze zimowym 2023/2024.

Zachęcamy do udziału w ankietach. Za uzyskanie planowanej frekwencji, przewidziana jest nagroda.

Zapraszamy!