Poznaj nasze kierunki studiów

V Konferencja Naukowa pt. „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”

Data utworzenia: 21 listopada 2023r.

V Konferencja Naukowa pt. „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”

W czwartek 9 listopada 2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się V Konferencja Naukowa pt. „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNY TEMAT”.

Organizatorem Konferencji był Powiat Oświęcimski we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kętach, Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego oraz Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu, który to prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Słowo wstępne wygłosiła Rektor naszej Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dyrektorów okolicznych szkół, nauczycieli oraz pedagogów.

Ważnym momentem konferencji było uhonorowanie Krystyna Wacława Czerniejewskiegowieloletniego, ordynatora Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu tytułem „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”.

Wśród prelegentów byli nauczyciele akademiccy naszej Uczelni: dr Andrzej Świerczek (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych) z wystąpieniem pt. „Parentyfikacja i syndrom Alfa u dzieci” oraz dr Dominik Gałuszka (Zakład Ratownictwa Medycznego, Instytut Nauk o Zdrowiu) z tematem „Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Zespołu Ratownictwa Medycznego wobec pacjenta z zaburzeniami suicydalnymi i innymi problemami nagłymi z dziedziny psychiatrii”.

Ponadto ogłoszone zostały wyniki powiatowego konkursu dla młodzieży pt. „Mój sposób na stres”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/aktualnosci-powiat-oswiecim/2023/11/wieloletni-ordynator-oddzialu-psychiatrii-z-tytulem-zasluzony-dla-ziemi-oswiecimskiej