Poznaj nasze kierunki studiów

V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”

Data utworzenia: 21 stycznia 2019r.

V Konferencja naukowo-praktyczna  „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0”

W dniu 17.01.2019 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się V Konferencja naukowo-praktyczna „Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 4.0” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Myślą przewodnią wydarzenia były wyzwania stawiane gospodarce i społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” w szczególności w zakresie inteligentnego rozwoju.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitał także JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania przemysłu 4.0” wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik.

Podkreśleniem dbałości Uczelni o praktyczny wymiar kształcenia było uroczyste podpisanie umów patronackich nad kierunkami inżynierskimi ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, które reprezentował Prezes Zarządu Janusz Juraszek oraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które reprezentował Prezes Zarządu Głównego Jerzy Klimczak.

Kolejne referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych: Panel Plenarny nr 1 – Inteligentne systemy a przemysł 4.0 – nauka dla gospodarki obejmował prezentacje przedstawiające narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją, które zaprezentował dr inż. Marcin Tomasik z UR w Krakowie; Wsparcie środkami UE projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, prezentowane przez Rafała Soleckiego Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości; Publikacja artykułów z zakresu transportu i logistyki w czasopismach z baz WoS oraz Scopus, przedstawione przez prof. dr hab. inż. Aleksandra Sładkowskiego z PŚ w Katowicach. Panel Plenarny nr 2 – Inteligentne systemy logistyczne w służbie przemysłu 4.0 to debata na temat wykorzystania inteligentnych systemów logistycznych np. w kosmosie. Panel Plenarny 3 – Zarządzanie i strategie rozwoju w dobie przemysłu 4.0 skupiony został wokół zagadnień dotyczących strategii przyszłości, roli marketingu w przemyśle 4.0 oraz problemów związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników. Wśród znakomitych prelegentów znaleźli się, obok pracowników naukowych naszej Uczelni, przedstawiciele różnych znaczących ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, czy ośrodków zagranicznych jak Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie będący partnerem przedsięwzięcia.

Dodatkowym elementem wzbogacającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była wystawa prezentująca historię oraz nowoczesne technologie i inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu. Za ich przygotowanie dziękujemy współpracującemu z naszą Uczelnią przedsiębiorstwu.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli także studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania się z realnymi problemami przemysłu i gospodarki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Edukacji w zakresie Biznesu – Oddział Polski, Prezydent Miasta Oświęcim oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Za wsparcie konferencji dziękujemy także:

   –  Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” sp. z o.o.

   – Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu

   – Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu.