Poznaj nasze kierunki studiów

V Kongres Edukacji. 35 lat Erasmus+

Data utworzenia: 15 listopada 2022r.

Sesje plenarne. Uczestnicy siedzą i słuchają, a grupa 4 osób siedzi na scenie i prowadzi sesję

W dniu 27 października 2022 r. w Warszawie odbył się V Kongres Edukacji poświęcony jubileuszowi 35-lecia programu Erasmus+, w którym udział wziął dr Marek Bielski – nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wydarzenie to miało uroczystą oprawę w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wystąpieniach gości honorowych, odbyły się sesje plenarne poświęcone takim zagadnieniom, jak:

  • sieciowanie i wzmacnianie sojuszy organizacji edukacyjnych, takich jak uniwersytety europejskie,
  • kierunki mobilności uczniów, studentów, słuchaczy i wolontariuszy w Polsce i w Europie,
  • Europejski Obszar Edukacji, będący inicjatywą Komisji Europejskiej na lata do 2025 r.

W drugiej części Kongresu odbyły się rozmaite sesje tematyczne poświęcone realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+, dotyczące międzynarodowych projektów w poszczególnych sektorach, w tym edukacji szkolnej, kształceniu zawodowemu, szkolnictwie wyższym, edukacji dorosłych, nauce języków obcych oraz współpracy w dziedzinie sportu.