Poznaj nasze kierunki studiów

VI Konferencja metodyczna Instytutu Nauk Humanistycznych

Data utworzenia: 17 maja 2018r.

VI Konferencja metodyczna Instytutu Nauk Humanistycznych

W dniu 11 maja br. odbyła się w murach naszej Uczelni VI Konferencja metodyczna, organizowana przez Instytut Nauk Humanistycznych (Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej).

Konferencję otworzyły: Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych  PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak i Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik. Tematyka  spotkania  oscylowała wokół istotnych problemów edukacji małego dziecka. Między innymi poruszono kwestie związane  z nauką programowania w klasach młodszych, a także zagadnienia  integracji sensorycznej i odruchów prymitywnych, które mogą być przyczyną trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu się dziecka, co więcej  są one również powodem  zaburzeń w procesie jego uczenia się.

Podwójna tura warsztatów tematycznych (stanowiąca nowe rozwiązanie organizacyjne) umożliwiła licznie przybyłym na konferencję nauczycielom poszerzenie nie tylko swojej wiedzy, ale również doskonalenie praktycznych kompetencji.