Poznaj nasze kierunki studiów

VII Podkarpackie Forum Audytu z udziałem naszej wykładowczyni

Data utworzenia: 20 kwietnia 2022r.

dr Katarzyna Kruczek przemawia zza mównicy

W piątek 1 kwietnia 2022 r. w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyła się Konferencja Naukowa pt. „VII Podkarpackie Forum Audytu”, której partnerem była Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Tematem przewodnim wydarzenia było omówienie zagadnień związanych z compliance, wykrywaniem i przeciwdziałaniem wszelkim nieprawidłowościom, nadużyciom i naruszeniom prawa w organizacji, w tym w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Słowa powitania do Uczestników Forum skierowali dr hab. prof. UR Ryszard Kata, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UR, Ireneusz Jabłoński – członek Zarządu PIKW, dr Katarzyna Kruczek – reprezentująca Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz dr Marek Cierpiał–Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Ponadto w Konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości.

Forum było podzielone na panele i odbyło się w formie stacjonarnej.


Wydarzenie współorganizowane było przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Patronat honorowy objął Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.  Z kolei patronat medialny objęła TVP Rzeszów.