Poznaj nasze kierunki studiów

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „New Trends in Management and Production Engineering – Regional, cross-Border and Global Perspectives”

Data utworzenia: 17 czerwca 2021r.

dr Katarzyna Kruczek stoi pod ścianą gdzie wyświetlana jest prezentacja

W dniach 10-11 czerwca 2021 roku, w Brennej  odbyła się  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „New Trends in Management and Production Engineering – Regional, cross-Border and Global Perspectives”, w której uczestniczył pracownik Małopolskiej Uczelni Państwowej, dr Katarzyna Kruczek, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego.

Organizatorami konferencji były Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet w Żilinie, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

Konferencja odbyła się w języku angielskim. Prelegenci i uczestnicy konferencji pochodzili z różnych państw świata, m. in. z:  Nowej Zelandii, Hiszpanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych czy kontynentu afrykańskiego.

Konferencja podzielona była na kilka paneli. Wśród licznych zagadnień, podejmowane były m. in. te związane z funkcjonowaniem nowoczesnej organizacji, marketingiem i promocją, społeczną odpowiedzialnością biznesu, innowacyjnością, czy przedsiębiorczością akademicką w kontekście współpracy nauka – biznes. Dyskutowano również nad kwestią zarządzania biznesem, zwłaszcza z uwzględnieniem nowej rzeczywistości związanej z Covid-19.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników i miała formę hybrydową.