Poznaj nasze kierunki studiów

VIII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

Data utworzenia: 13 marca 2017r.

VIII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

W dniu 7 marca 2017r. o godz. 8.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbył się pierwszy etap kolejnej edycji Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowanej do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa.

Olimpiada składa się z III etapów:

I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60-u pytań testowych z zakresu:

 • Podstaw Pielęgniarstwa
 • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego
 • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej

II etap to pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

III etap Olimpiady polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu.

Studenci zakwalifikowani do II etapu Olimpiady, zgodnie z treścią § 3 p. 9 Regulaminu VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej:

 • Barbara Augustyn
 • Katarzyna Barańska
 • Iwona Błanczyk
 • Beata Daniec
 • Klaudia Kozyra
 • Karolina Liberka
 • Gabriela Puskarczyk
 • Daniel Ślagor

Drugi etap Olimpiady odbędzie się także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, natomiast trzeci etap będzie miał miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.