Poznaj nasze kierunki studiów

VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Data utworzenia: 30 września 2022r.

Na zdjęciu rektorzy i prorektorzy uczestniczący w KRePUZie pozują do zdjęcia w togach.

W dniach 19 – 21 września 2022 r. Rektor Uczelni dr Sonia Grychtoł, prof. MUP oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga uczestniczyli w VIII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), które odbyło się w murach Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

W posiedzeniach KRePUZ obok rektorów i prorektorów publicznych uczelni zawodowych z całej Polski udział wzięli także:

  • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Jarosław Oliwa – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki
  • Marcin CzajaDyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN.

Podczas oficjalnych obrad uczestnicy wymienili poglądy i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania uczelni, omawiali bieżące sprawy, a także dyskutowali na temat wyzwań związanych z rozwojem regionalnych uczelni i wyzwań im stawianych przez system szkolnictwa wyższego.

Zgromadzenie KRePUZ połączone było z uroczystością poświęconą jubileuszowi 18-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, która z tej okazji zaprosiła wszystkich członków Zgromadzenia na Koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.