Poznaj nasze kierunki studiów

„VMware vSphere” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 22 września 2021r.

„VMware vSphere” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 22 września 2021 r. na platformie ZOOM rozpoczynamy szkolenie „VM bnbvhwarevSphere: Troubleshooting Workshop” organizowane dla naszych pracowników w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Harmonogram szkolenia:

22.09.2021 godz. 8.30 – 15.30,

24.09.2021 godz. 8.30 – 15.30,

27.09.2021 godz. 8.30 – 15.30,

28.09.2021 godz. 8.30 – 15.30,

29.09.2021 godz. 8.30 – 15.30.

Szkolenie to zapewnia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i zdolności uzyskania kompetencji w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących wirtualnej infrastruktury VMwarevSphere. Ponadto szkolenie to podnosi umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania narzędzi wiersza polecenia oraz narzędzi VMwarevSphere® Web Client, VMwarevRealize® Log lnsight™ i innych do analizy i rozwiązywania problemów.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.