Poznaj nasze kierunki studiów

W Oświęcimiu powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej

Data utworzenia: 19 grudnia 2017r.

W Oświęcimiu powstanie nowoczesne  Centrum Symulacji Medycznej

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w listopadzie 2017 roku, rozstrzygnął konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17 pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, ogłoszony w ramach V. Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spośród 37 Uczelni, które przystąpiły do konkursu, pozytywnie oceniono 35 propozycji rozwoju, nakierowanych na podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach medycznych i na realizację ich przyznano dofinansowanie. Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Jakość kształcenia na kierunkach medycznych będzie podnoszona dzięki programowi rozwojowemu, którego wdrożenie oparte będzie na czterech niżej wymienionych komponentach:

  • aranżacji centrum symulacji medycznej składającego się z siedmiu sal (sala pielęgniarska wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, sala OSCE, sala symulacji z zakresu ALS, sala symulacji z zakresu BLS, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala ćwiczeń umiejętności technicznych);
  • realizacji zajęć w nowo utworzonych salach centrum symulacji;
  • wzmocnieniu kompetencji pracowników Uczelni w zakresie  symulacji medycznej;
  • wprowadzeniu usprawnień dydaktycznych w zakresie dotyczącym symulacji medycznej.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez różnorodne działania edukacyjne, które będą bazowały na tak zwanych dobrych praktykach oraz rekomendacjach ekspertów, wzmocni kompetencje kadry dydaktycznej oraz studentów. Absolwenci będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 2 402 615,42 zł

 

W dniu 14 grudnia br. w Ministerstwie Zdrowia JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski i Kanclerz  dr n. med. Katarzyna Matusiak uroczyście podpisali umowę na realizację powyższego projektu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia