Poznaj nasze kierunki studiów

Warsztaty biznesowe 10 Rules for your Success dla studentów z kierunku Filologia angielska i germańska z językiem angielskim

Data utworzenia: 12 grudnia 2017r.

Warsztaty biznesowe 10 Rules for your Success dla studentów z kierunku Filologia angielska i germańska z językiem angielskim

1 grudnia bieżącego roku w naszej Uczelni odbyły się warsztaty biznesowe 10 Rules for your Success, które prowadziła pani mgr Lucyna Momot, dyrektorka Centrum Nauczania Języków Obcych „Lingua” oraz Centrum Doskonalenia „Atticus.” Warsztaty zorganizowali pracownicy filologii, będącej częścią Instytutu Nauk Humanistycznych. Wzięli w nich udział studenci filologii angielskiej ze specjalizacją język angielski w biznesie i turystyce oraz studenci filologii germańskiej z językiem angielskim.

Celem warsztatów było przybliżenie i omówienie zasad, jakimi kierowali się znani przedsiębiorcy: Bill Gates, Steve Jobs oraz Mark Zuckerberg, a więc osoby, które przyczyniły się do rozpowszechnienia nowych technologii, stanowiących obecnie codzienność dla wielu ludzi związanych z edukacją, pracą, nauką, życiem kulturalnym oraz wszelkimi innymi formami aktywności.

Uczestnicy warsztatów wybierali i omawiali w grupach najbardziej skuteczne zasady, postawy życiowe, które pomogły znanym przedsiębiorcom zrealizować swoje pasje twórcze, tworząc nie tylko nowe technologie, ale i zjawiska kulturowe, osiągając przy tym ogromny sukces osobisty.

autorzy: mgr Lucyna Momot,  dr Barbara Poważa-Kurko